(0416) - 652420
   Homepage      Producten    Innogreen Meststoffen     StiKa - mix 25 kg

StiKa - mix

25 kg


Prijs: € Prijs op aanvraag inc. BTW

Samengestelde organische meststof NK 6-0-12

Dankzij de vele grondonderzoeken die we verrichten hebben we kunnen constateren dat er steeds vaker een fosfaat overschot aanwezig is in de bodem. Fosfaat wordt dan ook gemakkelijk vasgelegd (fixatie) aan Ca, Fe, Al.
Ca bij een hogere pH en Fe & Al bij een lagere pH. Om dit op te lossen kan er bekalkt worden bij zure gronden en bij meer basische gronden kan door organische stof toe te voegen mineralisatie ontstaan waarbij ook vastgelegd fosfaat kan vrijkomen. In de meeste gevallen zal dan geen meststof met fosfaat gegeven dienen te worden. Om die reden is er nu StiKa-mix (stikstof kali mix). Hiermee wordt aan de vraag van het gewas voldaan en kan de plant het gehalte aan voedingsstoffen op niveau brengen. Daarnaast wordt ook de stevigheid van de celwanden verhoogd en daarmee de natuurlijke weerstand tegen schimmels.

Van belang voor een succesvol resultaat is natuurlijk de uitgangssituatie. Een juist pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem enz. Het is een kleine strooibare korrel en werkt +/- 3 maanden. Strooien bij behoefte of op advies.

StiKa-mix
- verhoogt de weerstand
- werkt langdurig
- voorziet in de juiste voedingsstoffen voor het gewas
- geeft meer kleur & groei en voorkomt gebrek
- 2x per jaar strooien

Note:
Bevat dierlijke eiwitten.
Vee mag niet op het land komen gedurende ten minste 21 dagen na het gebruik hiervan op het land. Droog bewaren. Niet voor menselijke en dierlijke consumptie.

Dosering
Algemeen advies:
Bij een lichte grond 8 - 10 kg per 100 m² per strooibeurt
Bij een zware grond 5 - 8 kg per 100 m² per  strooibeurt

Voor een optimaal resultaat is het verstandig de dosering door één van onze adviseurs te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.

Tip:
Combineer met een gift BioBodem om mineralisatie te versnellen in de bodem.

Ingrediënten
6% organische stikstof afkomstig van: verenmeel, beendermeel. meel van koeken van oliehoudende zaden en vinassekali, 12% kaliumoxyde (K20), 35% organische stof afkomstig van: beendermeel, meel van koeken van oliehoudende zaden en vinassekali.

Voor de uitleg van het bedrijf Innogreen, klikt u bovenaan op productuitleg.

Contact
 • Agro Nova BV
  Van der Duinstraat 128
  5161 BS
  Sprang Capelle

  Tel: (0416) - 652420
  Email: info@agronova.nl

© Agro Nova BV - Van der Duinstraat 128 - 5161 BS - Sprang Capelle Webdesign: KtB