(0416) - 652420
   Homepage      Producten    Innogreen Meststoffen     BioHaag 10 kg en 25 kg

BioHaag

10 kg en 25 kg


Type Prijs (inc. BTW)
10 kg € Prijs op aanvraag  
25 kg € Prijs op aanvraag  

Samengestelde organische meststof NPK 7-7-5 + 2 MgO verrijkt met micro-organismen

BioHaag bevat om die reden een speciale mix van mycorrhiza´s die geschikt zijn om een symbiose aan te gaan met bomen en heesters. Door het gebruik van diverse soorten mycorrhiza´s is de kans op succes erg groot. De mix kan door de grond in het plantgat of door bomenzand gemengd worden. Bij bestaande hagen langs de haag strooien en licht inwerken. Van belang bij toepassing is contact met de wortels te maken en om de omstandigheden voor de spore te optimaliseren zodat deze goed kunnen kiemen. Om die reden gebruiken we diverse draagstoffen.

De uitgangssituatie van de bodem bepaalt in belangrijke mate de dosering. Een juiste pH, de bodemstructuur, de al aanwezige voedingsstoffen, het gehalte aan organische stof, het vochtvasthoudend vermogen van de bodem enz. gezamenlijk met één van onze adviseurs kan hiervoor een plan van aanpak gemaakt worden. BioHaag is een mooie, kleine, goed strooibare korrel en hoeft slechts eenmalig gestrooid te worden. Zodra de haag aangeslagen is kan BioBasis gebruikt worden als basisbemesting.

BioHaag:
- enting van micro-organismen
- gezondere vitale planten
- optimale beworteling
- verbetering van de lucht/water huishouding
- minder inboeten
- betere uitstoeling van planten
- verbetering van opname van meststoffen

Dosering
Algemeen advies:
6 - 10 kg per 100 m² per strooibeurt, of 6 kg per m³, of 1 kg per 10 strekkende meter.

Tip:
Op plaatsen waar veel verschillende soorten planten worden gebruikt kan het beste BioBodem gebruikt worden.
BioBodem bevat zowel micro-organismen voor houtige als kruidachtige gewassen.

Ingrediënten
7% stikstof totaal (N) waarvan: 5% organische stikstof afkomstig van: verenmeel, beendermeel. meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen. 2% ureumstikstof, 7% fosforzuuranhydride (P205) en neutraal ammoniumcitraat, 5% kaliumoxyde (K20), 2% magnesiumoxyde (MgO), 48% organische stof afkomstig van: verenmeel, meel van koeken van oliehoudende zaden en cacaodoppen. Bentoniet, Pisolithus tinctorius, Rhizopogon species, Sleroderma species, Laccaria species en Glomus species en algen.

Voor de uitleg van het bedrijf Innogreen, klikt u bovenaan op productuitleg.

Contact
 • Agro Nova BV
  Van der Duinstraat 128
  5161 BS
  Sprang Capelle

  Tel: (0416) - 652420
  Email: info@agronova.nl

© Agro Nova BV - Van der Duinstraat 128 - 5161 BS - Sprang Capelle Webdesign: KtB